Zespół

Nad Modelem na rzecz Równego Traktowania pracowali i pracowały:

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY:

 1. Katarzyna Bertrand – przedstawicielka Wydziału Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 2. Barbara Borowiak – Sekretarzyni Zespołu, członkini Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 3. Anna Fedas – przedstawicielka Europejskiego Centrum Solidarności, liderka grupy przesłankowej Wiek oraz grupy operacyjnej komunalnej i przestrzennej: Mobilność i Transport, Przestrzeń Publiczna oraz Infrastruktura,
 4. Elżbieta Jachlewska – przedstawicielka Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, liderka grupy przesłankowej Płeć oraz grupy operacyjnej gospodarczej: Atrakcyjność Inwestycyjna oraz Przedsiębiorczość i Innowacyjność,
 5. Żaneta Kucharska – przedstawicielka Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wspomagająca prace grupy przesłankowej Religia, Wyznanie, Bezwyznaniowość oraz grupy operacyjnej Kultura i Czas Wolny,
 6. Zofia Lisiecka – przedstawicielka Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, liderka grupy przesłankowej Niepełnosprawność oraz grupy operacyjnej Edukacja,
 7. Piotr Olech – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. integracji społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lider grupy przesłankowej Pochodzenie Narodowe i Etniczne oraz grupy operacyjnej Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska,
 8. Anna Miler – przedstawicielka Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, liderka grupy przesłankowej Religia, Wyznanie, Bezwyznaniowość oraz grupy operacyjnej Kultura i Czas Wolny,
 9. Anna Strzałkowska –współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, liderka grupy przesłankowej Orientacja Seksualna oraz grupy operacyjnej Zdrowie Publiczne i Sport

ZESPÓŁ EKSPERTÓW I EKSPERTEK MODELU

 1. Khedi Alieva reprezentująca Gdańską Radę Imigrantów i Imigrantek (grupa przesłankowa Pochodzenie Etniczne i Narodowe, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 2. Krzysztof Bajdan reprezentujący Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna komunalna i przestrzenna),
 3. Jacek Barzowski reprezentujący Radę ds. Rodziny przy Marszałku woj. pomorskiego (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna gospodarcza)
 4. Sylwia Betlej reprezentująca Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 5. Danuta Bieńkowska reprezentująca Szkołę Podstawową nr 23 w Gdańsku (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna Edukacja),
 6. Katarzyna Błasińska reprezentująca Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej (grupa przesłankowa Pochodzenie Etniczne i Narodowe, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska)
 7. Adam Chmielewski reprezentujący Diakonię Społeczną Ruchu Światło Życie (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna komunalna i przestrzenna),
 8. Magdalena Chmielewska reprezentująca Domowy Kościół w Gdańsku (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Edukacja),
 9. Beata Czaja reprezentująca IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (grupa przesłankowa Religia, Wyznanie i Bezwyznaniowość, grupa Edukacja),
 10. Magdalena Czupryniak reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Edukacja),
 11. Katarzyna Drozd-Wiśniewska reprezentująca Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna),
 12. Izabela Duczyńska reprezentująca Centrum Praw Kobiet, oddział w Gdańsku oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku (grupa przesłankowa Płeć, grupa Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 13. Anna Dukowska reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Fundację Nasza Przestrzeń (grupa przesłankowa Pochodzenie Narodowe i Etniczne, grupa operacyjna Kultura i Czas Wolny),
 14. Agnieszka Dziedziak reprezentująca Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 15. Karolina Dzierwa reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Edukacja)
 16. Mohamad Fadel reprezentujący społeczność syryjską (grupa przesłankowa Pochodzenie Narodowe i Etniczne, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 17. Dariusz Falczyński reprezentujący Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 18. Małgorzata Fijas reprezentująca Kreatywną Pedagogikę (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Edukacja),
 19. Iwona Flis reprezentująca Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” i Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu (grupa przesłankowa Wiek, grupa operacyjna gospodarcza),
 20. Klaudiusz Grabowski reprezentujący Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (grupa przesłankowa Religia, Wyznanie i Bezwyznaniowość, grupa operacyjna Kultura i Czas Wolny),
 21. Julianna Graczyk – ekspertka niezależna (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 22. Pamela Granatowski reprezentująca Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku (grupa przesłankowa Pochodzenie Narodowe i Etniczne, grupa operacyjna Kultura i Czas Wolny),
 23. Łukasz Grosz reprezentujący Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej (grupa przesłankowa Pochodzenie Narodowe i Etniczne, grupa operacyjna Edukacja)
 24. Tomasz Grybek reprezentujący Drużynę Bohatera Borysa (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna Edukacja),
 25. Ewelina Gutowska-Kozielska – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Edukacja),
 26. Imam Hani Hraish – Przewodniczący Rady Imamów Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (grupa przesłankowa Religia, Wyznanie i Bezwyznaniowość, grupa operacyjna Edukacja),
 27. Henryk Jacek Jasionek reprezentujący Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna gospodarcza),
 28. Artur Jastrząb – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku (grupa przesłankowa Pochodzenie Narodowe i Etniczne, grupa operacyjna Edukacja),
 29. Dorota Jaworska reprezentująca Uniwersytet Gdański (grupa przesłankowa Pochodzenie Narodowe i Etniczne, grupa operacyjna Edukacja),
 30. Anna Jereczek – niezależna ekspertka (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska)
 31. Ewa Kamińska- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna komunalna i przestrzenna),
 32. Agnieszka Kasprzyk – Mączyńska reprezentująca Teal Action Learning Global Sp. Z o.o. (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna gospodarcza),
 33. Małgorzata Kaźmierczak reprezentująca Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia (grupa przesłankowa Wiek, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 34. Krzysztof Kęsicki – niezależny ekspert ( grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 35. Anna Kłonkowska reprezentująca Uniwersytet Gdański (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport, Edukacja),
 36. Agata Konieczna reprezentująca Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 37. Dorota Kowalska-Papke reprezentująca Trójmiejską Akcję Kobiecą (grupa przesłankowa Wiek, grupa operacyjna gospodarcza)
 38. Monika Kozień-Bernatowicz reprezentująca Trójmiejską Akcję Kobiecą (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 39. Zuzanna Kruzińska reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (grupa przesłankowa Płeć),
 40. Danuta Krysiewicz-Uranowska reprezentująca Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących i Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku (grupa przesłankowa Wiek, grupa operacyjna Edukacja),
 41. Elżbieta Krzemińska reprezentująca Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku (grupa przesłankowa Pochodzenie Narodowe i Etniczne, grupa operacyjna Kultura i Czas Wolny),
 42. Aleksandra Kuczewska reprezentująca Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 43. Anna Kudra – niezależna ekspertka (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport);
 44. Katarzyna Lamparska – niezależna ekspertka (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna komunalna i przestrzenna),
 45. Aldona Lipińska reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 46. Irena Lis reprezentująca Stowarzyszenie Waga (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Edukacja),
 47. Bogna Listewnik reprezentująca Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna komunalna i przestrzenna),
 48. Andrey Lymar reprezentujący Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku (grupa przesłankowa Pochodzenie Narodowe i Etniczne, grupa operacyjna Edukacja),
 49. Magdalena Łabędź reprezentująca Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 50. Aleksandra Łyźniak – niezależna ekspertka (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 51. Marta Magott reprezentująca Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 52. Lidia Makowska reprezentująca Trójmiejską Akcję Kobiecą (grupa przesłankowa Religia, Wyznanie i Bezwyznaniowość, grupa operacyjna komunalna i przestrzenna),
 53. Magdalena Milewska reprezentująca Trójmiejską Akcję Kobiecą (grupa operacyjna Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Edukacja),
 54. Aleksandra Mosiołek reprezentująca Centrum Praw Kobiet, oddział w Gdańsku (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 55. Nikodem Mrożek reprezentujący Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Kultura i Czas Wolny),
 56. ks. Sebastian Maria Niedźwiedziński reprezentujący parafię ewangelicko-metodystyczną w Gdańsku, Sopocie i Gdyni (grupa przesłankowa Religia, Wyznanie i Bezwyznaniowość, grupa operacyjna gospodarcza),
 57. Magdalena Nowacka reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Edukacja),
 58. Marianna Palider reprezentująca Stowarzyszenie Waga (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 59. Piotr Janusz Pardo – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdańsku (grupa Pochodzenie Narodowe i Etniczne, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 60. Piotr Pawłowski reprezentujący Świecką Szkołę (grupa przesłankowa Religia, Wyznanie i Bezwyznaniowość, grupa operacyjna Edukacja),
 61. Iwona Poniatowska-Olejniczak reprezentująca Gdańskie Domy dla Dzieci (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna komunalna i przestrzenna),
 62. Dorota Sakowska reprezentująca Ogólnokształcące Szkoły Sportowe w Gdańsku (grupa Niepełnosprawność, grupa przesłankowa Edukacja),
 63. Irena Samson reprezentująca Radę ds.  Seniorów przy Prezydencie Miasta Gdańska (grupa przesłankowa Wiek, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 64. Olimpia Schneider reprezentująca Urząd Miejski w Gdańsku, (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna gospodarcza),
 65. Marta Siciarek reprezentująca Centrum Wsparcia Integracji Imigrantów i Imigrantek (grupa przesłankowa Pochodzenie Etniczne i Narodowe, grupa operacyjna Zdrowie Publiczne i Sport),
 66. Joanna Sobańska reprezentująca Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk (grupa przesłankowa Wiek, grupa operacyjna komunalna i przestrzenna),
 67. Katarzyna Sokół reprezentująca Szkołę Podstawową nr 8 w Gdańsku (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna Edukacja),
 68. Danuta Sowińska reprezentująca Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna gospodarcza)
 69. Krzysztof Stachura reprezentujący Uniwersytet Gdański (grupa przesłankowa Wiek, grupa operacyjna Kultura i Czas Wolny),
 70. Helena Szabanowicz reprezentująca Związek Tatarów Gdańskich i Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Gdańsku (grupa przesłankowa Religia, Wyznanie i Bezwyznaniowość, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 71. Julia Szawlowska reprezentująca Centrum Wsparcia Integracji Imigrantów i Imigrantek (grupa przesłankowa Pochodzenie Etniczne, grupa operacyjna gospodarcza),
 72. Anna Szyller reprezentująca Szkołę Podstawową nr 47 w Gdańsku (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 73. Vanessa Szymikowska reprezentująca Amnesty International (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 74. Barbara Świąder-Puchowska reprezentująca Uniwersytet Gdański (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna Edukacja),
 75. Barbara Świerszcz reprezentująca Szkołę Podstawową nr 12 w Gdańsku (grupa przesłankowa Religia, Wyznanie, Bezwyznaniowość, grupa operacyjna Edukacja),
 76. Eliza Taworska reprezentująca Fundację Global Language (grupa przesłankowa Pochodzenie Etniczne, grupa operacyjna Edukacja),
 77. Magdalena Telepska-Kosińska reprezentująca Szkołę Podstawową nr 39 w Gdańsku (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Edukacja)
 78. Joanna Tobolewicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki, koordynatorka Programu Operacyjnego Infrastruktura ( grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna komunalna i przestrzenna),
 79. Katarzyna Tołwińska reprezentująca Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna Edukacja)
 80. Agnieszka Tomasik reprezentująca Kreatywną Pedagogikę (grupa przesłankowa Płeć, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 81. Agnieszka Wróbel reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (grupa przesłankowa Wiek, grupa operacyjna Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska),
 82. Anna Wus-Kunkel reprezentująca Przedszkole Nr 83 w Gdańsku (grupa przesłankowa Niepełnosprawność, grupa operacyjna Edukacja),
 83. Małgorzata Żmuda reprezentująca Szkołę Podstawową nr 39 w Gdańsku (grupa przesłankowa Orientacja Seksualna, grupa operacyjna Edukacja).

PRACE NAD MODELEM NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA WSPIERAŁ ZESPÓŁ DORADCZY:

 1. Ewa Adamska – przedstawicielka Biura Prezydenta ds. Kultury w Urzędzie Miejskim w Gdańsku,
 2. Alan Aleksandrowicz  – Koordynator Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna,
 3. Bogumiła Bieniasz – kierowniczka Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
 4. Edyta Damszel-Turek – Koordynatorka Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna,
 5. Barbara Frydrych – Koordynatorka Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny,
 6. Marcin Hrynkiewicz – przedstawiciel Zespołu ds. Koordynacji i Ewaluacji Programów Operacyjnych w obszarze infrastrukturalnym w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 7. Marek Jankowski – Koordynator Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport,
 8. Barbara Kijewska – reprezentantka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej i Wydziału Politologii Uniwersytetu Gdańskiego,
 9. Remigiusz Kitliński – Koordynator Programu Operacyjnego Mobilność i Transport,
 10. Agnieszka Kozoń – kierowniczka Referatu Niesamorządowej Edukacji i Wychowania Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
 11. Magdalena Kreft – Koordynatorka Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacyjność,
 12. Michał Miguła – przedstawiciel Zespołu ds. Koordynacji i Ewaluacji Programów Operacyjnych w obszarze społecznym w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 13. Irena Romasiuk – przedstawicielka Biura Rozwoju Gdańska,
 14. Grzegorz Szczuka – Koordynator Programu Operacyjnego Edukacja,
 15. Katarzyna Świeczkowska – reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Gdańsku,
 16. Ewa Truszkowska reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Gdańsku,
 17. Robert Wójcik – przedstawiciel Zespołu ds. Koordynacji i Ewaluacji Programów Operacyjnych w obszarze PO Edukacja w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 18. Jacek Zabłotny – przedstawiciel Zespołu ds. Koordynacji i Ewaluacji Programów Operacyjnych w obszarze gospodarczym w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 19. Bożena Żmijewska – przedstawicielka Zespołu ds. Koordynacji i Ewaluacji Programów Operacyjnych w obszarze PO Przestrzeń Publiczna w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.