Pytania i odpowiedzi

 1. Czy w Polsce można dyskryminować?
 2. Czym jest Model na rzecz Równego Traktowania?
 3. Czy Model na Rzecz Równego Traktowania jest Gdańskowi potrzebny?
 4. Kto pracował nad Modelem?
 5. Jakie są efekty prac?
 6. Jak konkretnie gdańszczanki i gdańszczanie skorzystają na Modelu po jego przyjęciu?
 7. Czy Model zajmuje się wyłącznie dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i prawami osób LGBT?
 8. Czy Model dyskryminuje gdańskich heteroseksualistów i katolików?
 9. Czy osoby ze środowisk prawicowych są celowo wprowadzane w błąd, żeby nie mogły brać udziału w pracach nad Modelem?  
 10. Czy homoseksualność jest chorobą i należy ją leczyć?
 11. Czy Model będzie nakazywał gdańszczanom używać żeńskich końcówek rzeczowników, takich jak “gościni czy “sekretarzyni”?
 12. Czy Model promuje homoseksualizm?
 13. Czy miasto po przyjęciu Modelu będzie dopłacać do operacji zmiany płci?
 14. Czy Model wprowadzany jest po cichu, czy też każda mieszkanka i mieszkaniec Gdańska będzie miał szansę wypowiedzieć się w kwestii równości i antydyskryminacji?